Andmekaitsetingimused

Isikuandmete töötlemine
Isikuandmeid töötleb Sooserva Retked MTÜ Reg. nr. 80550186; Raplamaa, Rapla vald, Lipametsa küla, Tisleri talu, 79406; Telefon (+372)56488486; Email: sooserva.retked@gmail.com.

Töödeldavad isikuandmed
Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;
Kaupade ja teenuste maksumus;
Pangakonto number.

Isikuandmete töötlemise eesmärk
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse
Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.


Turvalisus ja andmete ligipääs
Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest e-posti teel.

Säilitamine
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust matkajuhiga e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Sooserva Retked esindaja tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust matkajuhiga.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest  e-posti teel (sooserva.retked@gmail.com).

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub Sooserva Retked esindaja vahendusel (Sooserva Retked MTÜ Reg. nr. 80550186; Raplamaa, Rapla vald, Lipametsa küla, Tisleri talu, 79406; Telefon (+372)56488486; Email: sooserva.retked@gmail.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).